La zona de confort

La zona de confort és un estat mental on ens trobem cómodes amb la nostra vida actual, amb les nostres aspiracions cobertes i sense pretensions.

La zona de confort en térmes de la psicología és una zona mental on no es te sentit de risc. La zona de confort és un estat/lloc en que els psicólegs recomanen estar per a controlar situacions d'estrés o desorientació.

A l'àrea del coaching  es suggereix sortir de la zona de confort per arribar a la següent  zona d'aprenentatge on s'observa, experimenta, compara i s'aprenen situacions i coses noves. A aquesta àrea estàn els viatjes, conèixer a noves persones, probar un nou menjar menjar, entre altres coses.

Donat que la zona de confort és un espai que es construeix lentament al llarg dels anys, moltes vegades no ens n'adonem que estem atrapats al seu interior. Estem tant acostumats als nostres hàbits i estil de vida que no ens n'adonem de com limita les nostres possibilitats de crèixer.